Friday, March 31, 2023
Home Tags ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

Tag: ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ

ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಪದ್ಧತಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯದ ತಳಹದಿಯಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಳೆ ಆವರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ...

Recent Posts