Home Tags ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

Tag: ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ

ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ;  ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳು

0
ಸುಸ್ಥಿರ ಬೇಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ.  ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅನುಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು...

ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಚಮತ್ಕಾರ ಗಮನಿಸಿ

0
ಭಾರತೀಯ ಕೃಷಿಪದ್ಧತಿಗೆ ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೇಸಾಯದ ತಳಹದಿಯಿದೆ. ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರು ಬೆಳೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕಂಡು ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಬೆಳೆ ಆವರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ...

Recent Posts