Home Tags ಜನರಿಕ್‌ ಔಷಧ – ಜನಾರೋಗ್ಯ – ಜನರಿಕ್‌ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ – ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾನೂನು

Tag: ಜನರಿಕ್‌ ಔಷಧ – ಜನಾರೋಗ್ಯ – ಜನರಿಕ್‌ ಮೆಡಿಸಿನ್‌ – ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾನೂನು

ಜನರಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳನ್ನೇ ಬರೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನು ಇದ್ದರೂ ವೈದ್ಯರು ಏಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ?

0
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 2002 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮೂಲಕ 6-4-2002 ಕಾನೂನು, ಇದಕ್ಕೆ 2016 ರ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ 2017 ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಪ್ರಕಾರ “ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ...

Recent Posts