Home Tags ಕನಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಾಂಶ

Tag: ಕನಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಾಂಶ

ಕನಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

0
ಶನಿವಾರ, 28 ನೇ ಜನವರಿ 2023 / 08 ನೇ ಮಾಘ 1944 ಶಕ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 0830 ಘಂಟೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸಾರಾಂಶ:  ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಣಹವೆ ಇತ್ತು. ಮುಖ್ಯ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು (ಸೆಂ.ಮೀ...

Recent Posts