Thursday, March 30, 2023
Home Tags ಎಮ್ಮೆ – ತೊನ್ನು

Tag: ಎಮ್ಮೆ – ತೊನ್ನು

ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ತೊನ್ನು: ಭಯ ಬೇಡ

“ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಮ್ಮ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಮೈತುಂಬಾ ತೊನ್ನು. ಇದು ನಮಗೆ ಬರುತ್ತಾ!? ಇದರ ಹಾಲು ಹಿಂಡಬಹುದಾ? ಇದರ ಹಾಲು ಕುಡಿವ ಕರುವಿಗೂ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತಾ?? ಎಂದು ಬಹಳ ರೈತರು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು...

Recent Posts