Home Tags Storm

Tag: storm

ಉತ್ತರ ಈಶಾನ್ಯದತ್ತ ಚಂಡಮಾರುತ ಚಲನೆ

0
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 24 ರ 0830 ಗಂಟೆಗಳ IST ಆಧರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬುಲೆಟಿನ್ ನಂ.13: ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತ "ಸಿಟ್ರಾಂಗ್" ("ಸಿ-ಟ್ರಾಂಗ್" ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ)...

Recent Posts