Home Tags Horticulture – cashew = crop – nut – precaution

Tag: horticulture – cashew = crop – nut – precaution

ಕೊರೊನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಗೇರು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ  ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು

0
COVID-19 ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾದ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗೇರು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ.  ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು: 1. ನಿಗದಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ...

Recent Posts