Home Tags Founders day

Tag: founders day

ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಮುದಾಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿದೆ

0
ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ 14.5 % ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಿದೆ. ಕೃಷಿವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮಾತು ಸಂಶೋಧನೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರಬಾರದು; ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇ ಮಾತಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು.

Recent Posts