Tuesday, September 26, 2023
Home Tags ಹವಾಮಾನ ವರದಿ- ಭಾರೀ ಮ:ಳೆ – ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ – ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್

Tag: ಹವಾಮಾನ ವರದಿ- ಭಾರೀ ಮ:ಳೆ – ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ – ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್

ಹವಾಮಾನ ವರದಿ: ಭಾರೀ ಮ:ಳೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಅಲರ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20:  ನೈಋತ್ಯ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಕರ್ನಾಟಕದ ದಕ್ಷಿಣ ಒಳನಾಡು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಒಳ...

Recent Posts