Sunday, March 26, 2023
Home Tags ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪರ್

Tag: ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪರ್

ಪಿಂಕ್ ಬೊಲ್ವರ್ಮ್ ಕೀಟಬಾಧೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಂದಿದೆ ಬ್ಯಾರಿಕ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪರ್

ಹತ್ತಿಬೆಳೆಯನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಕೀಟ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಾರರು ತೀವ್ರ ನಷ್ಟಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳಿಗೂ ಈ ಕೀಟಗಳು ನಿರೋಧಕತೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಭಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿರುವ ಈ ಕೀಟವನ್ನು ಜೈವಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ...

Recent Posts