Saturday, September 23, 2023
Home Tags ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆ

Tag: ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆ

ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟ ಏರಿಕೆ

ಎಸ್ಕಾರ್ಟ್ಸ್ ಕುಬೋಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿ ಮೆಷಿನರಿ ವಿಭಾಗವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದ 8,816 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 38.7 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆ ಕಂಡು 12,232 ಟ್ರಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ದೇಶೀಯ...

Recent Posts