Home Tags ಬಹಿಷ್ಕಾರ

Tag: ಬಹಿಷ್ಕಾರ

90 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ

0
ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆ ಆಮದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಇತ್ತು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಆಂದೋಲನ ಜೋರಾಗಿ  ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಅಡಿಕೆಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಂಗ್ರಹದ ಹಳೆಯ ಕಡತ...

Recent Posts